Εμμανουήλ Ροΐδη 3, Θεσσαλονίκη 542 48
2310313454
infosavramis@gmail.com

Α Κατηγορία

Σχολή Οδηγών

Α Κατηγορία

Α κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας χωρίς περιορισμό ισχύος ή κυβικών

Αρμόδια Υπηρεσία:

Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:

Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την χορήγηση άδειας οδήγησης Α είναι το 24ο έτος συμπληρωμένο. (το 22ο εάν έχετε στην κατοχή σας δίπλωμα Α2 επί διετία). Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής, ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

Δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικά Ιατρών Οφθαλμίατρου & Παθολόγου (δεν απαιτούνται εάν γίνεται επέκταση από ΑΜ,A1,Α2 ή B)
  • 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Ύπαρξη Α.Φ.Μ.
  • Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης εάν γίνεται επέκταση (από ΑΜ,Α1,Α2 ή B)

Εκπαίδευση:

Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Μοτοσικλετών

Ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων 10 ώρες (αν έχετε ΑΜ ή Α1 ή Α2 και κάνετε επέκταση σε Α δεν απαιτούνται)

Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων

Ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων 20 ώρες Επίσης 1 ώρα εκπαίδευση στο Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο. (Εξέταση με ηλεκτρονικό υπολογιστή). (δεν απαιτούνται οι 20 ώρες αν έχετε ήδη δίπλωμα ΑΜ,A1,Α2 ή δίπλωμα αυτοκινήτου).

Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 14 ώρες, αν έχετε B 12 ώρες.

(αν έχετε ΑΜ ή Α1 ή Α2 και κάνετε επέκταση σε Α μόνο 7 ώρες, αν έχετε Β 12 ώρες)

Δικαίωμα οδήγησης:

Οποιαδήποτε Μοτοσικλέτα και μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW. Άδεια οδήγησης A ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων των κατηγοριών ΑΜ,Α1,Α2.