Εμμανουήλ Ροΐδη 3, Θεσσαλονίκη 542 48
2310313454
infosavramis@gmail.com

Α1 Κατηγορία

Σχολή Οδηγών

Α1 Κατηγορία

Α1 κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας έως 125 κ.ε. μέγιστη ισχύς 11 Kw

Αρμόδια Υπηρεσία:

Η Υπηρεσία Μεταφορών Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:

Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την χορήγηση άδειας οδήγησης Α1 είναι το 18ο έτος. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής, ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

Δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικά Ιατρών Οφθαλμίατρου & Παθολόγου (δεν απαιτούνται εάν γίνεται επέκταση από ΑΜ ή B)
  • 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Ύπαρξη Α.Φ.Μ.
  • Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης εάν γίνεται επέκταση (από ΑΜ ή B)

Εκπαίδευση:

Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Μοτοσικλετών

Ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων 10 ώρες (αν έχετε ΑΜ και κάνετε επέκταση σε Α1 δεν απαιτούνται)

Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων

Ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων 20 ώρες Επίσης 1 ώρα εκπαίδευση στο Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο. (Εξέταση με ηλεκτρονικό υπολογιστή). (δεν απαιτούνται οι 20 ώρες αν έχετε ήδη δίπλωμα ΑΜ ή δίπλωμα αυτοκινήτου).

Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 14 ώρες, αν έχετε B 12 ώρες.

(αν έχετε ΑΜ και κάνετε επέκταση σε Α1 μόνο 7 ώρες, αν έχετε Β 12 ώρες)

Δικαίωμα οδήγησης:

Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg, και Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW. Άδεια οδήγησης A1 ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας ΑΜ.