Εμμανουήλ Ροΐδη 3, Θεσσαλονίκη 542 48
2310313454
infosavramis@gmail.com

Β Κατηγορία

Σχολή Οδηγών

Β1

Β

ΒΕ