Εμμανουήλ Ροΐδη 3, Θεσσαλονίκη 542 48
2310313454
infosavramis@gmail.com

Η Σχολή Οδηγών

Σχολή Οδηγών

Φωτογραφίες της Σχολής Οδηγών Σαβράμης

Φωτογραφίες των Οχημάτων της Σχολής Οδηγών Σαβράμης