Εμμανουήλ Ροΐδη 3, Θεσσαλονίκη 542 48
2310313454
infosavramis@gmail.com

Σίγουρη Επιτυχία!

Η Σχολή Οδηγών Σαβράμης προσφέρει άρτια εκπαίδευση μέσα από εξατομικευμένα μαθήματα ανάλογα με τις ανάγκες σας

Όλα τα βιβλία θεωρίας διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή

Ερωτηματολόγιο 1 Αυτοκινήτου. 1η Ομάδα
Ερωτηματολόγιο 1 Αυτοκινήτου. 3η Ομάδα.
Ερωτήσεις Π.Ε.Ι Εμπορευμάτων για την πρακτική εξέταση 1
Ερωτήσεις Π.Ε.Ι Εμπορευμάτων για την πρακτική εξέταση 2
Έλεγχοι Αυτοκινήτου
Έλεγχοι Φορτηγού