Εμμανουήλ Ροΐδη 3, Θεσσαλονίκη 542 48
2310313454
infosavramis@gmail.com

Category: Α Κατηγορία

Σχολή Οδηγών

Α Κατηγορία

Α κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας χωρίς περιορισμό ισχύος ή κυβικών Αρμόδια Υπηρεσία: Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου. Προϋποθέσεις: Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την χορήγηση άδειας οδήγησης Α είναι το 24ο έτος συμπληρωμένο. (το 22ο εάν έχετε στην κατοχή σας…
Read more

ΑΜ Κατηγορία

ΑΜ κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Μοτοποδηλάτου έως 50 κ.ε. Αρμόδια Υπηρεσία: Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου. Προϋποθέσεις: Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την χορήγηση άδειας οδήγησης ΑΜ είναι το 16ο έτος. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται…
Read more

Α1 Κατηγορία

Α1 κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας έως 125 κ.ε. μέγιστη ισχύς 11 Kw Αρμόδια Υπηρεσία: Η Υπηρεσία Μεταφορών Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου. Προϋποθέσεις: Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την χορήγηση άδειας οδήγησης Α1 είναι το 18ο έτος. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι…
Read more

Α2 Κατηγορία

Α2 κατηγορία – Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας έως 35 Kw Αρμόδια Υπηρεσία: Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου. Προϋποθέσεις: Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την χορήγηση άδειας οδήγησης Α2 είναι το 20ο έτος. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται…
Read more